Trang nhất » Sản phẩm » Dược phẩm » TThành phần biệt dược

Thành phần biệt dược

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Số đăng kí CAS Tiêu chuẩn
HCD-001 Anastrozole 120511-73-1 USP 32
HCD-002 Letrozole 112809-51-5 USP 31
HCD-003 Cladribine 4291-63-8 USP
HCD-004 Capecitabine 154361-50-9 EP6
HCD-005 Gemcitabine HCL 122111-03-9 USP
HCD-006 Mesna 19767-45-4 USP
HCD-007 Methotrexate 59-5-2 USP
HCD-008 Leucovrin calcium 1492-18-8 USP31
HCD-009 Piracetam 7491-74-9 Bên trong-Tiêu chuẩn
HCD-010 Fludarabine Phosphate 75607-67-9 USP
HCD-011 Ifosfamide 3778-73-2 USP
HCD-012 Atracurium besylate 64228-81-5 USP
HCD-013 Bicalutamide 90357-06-5 Bên trong-Tiêu chuẩn
HCD-014 Topiramate 97240-79-4 EP
HCD-015 Aceclofenac 89796-99-6 BP
HCD-016 N-Acetylglycine acid 543-24-8 Bên trong-Tiêu chuẩn
HCD-017 Chlorhexidine 55-56-1 Bên trong-Tiêu chuẩn
HCD-018 Ondansetron Hydrochloride 103639-04-9 USP30
HCD-019 Granisetron Hydrochloride 107007-99-8 USP30
HCD-020 Sodium Ferulate 24276-84-4 USP30
HCD-021 Toremifene Citrate 89778-27-8 USP30
HCD-022 Carvedilol 72956-09-3 USP30
HCD-023 Ferulic Acid 1135-24-6 USP30
HCD-024 Benzocaine ·94-09-7 USP
HCD-025 3-Aminobenzoic Acid 150-13-0 USP
HCD-026 Tranexamic acid 1197-18-8 USP
HCD-027 Lidocaine 137-58-6 USP
HCD-028 Ethyl 4-dimethylaminobenzoate 10287-53-3 USP
HCD-029 3-Methylbutyl 4-Dimethylaminobenzoate 21245-01-2 USP
HCD-030 4,4'-Diaminobenzanilide 785-30-8 USP
HCD-031 Tamoxifen Citrate 54965-24-1 USP
HCD-032 Clomifene Citrate 50-41-9 USP
HCD-033 L-Glutathione reduced 70-18-8 JP XV

Room 1101, building 5, sub-lane 12, No. 399 Xinjian East Road, Minhang District, Shanghai
Điện thoại: +86-21-60490309         Fax: +86-21-51632965
E-mail: lvrh@honorchemicals.com