Letrozole

Letrozole

Giấy chứng nhận phân tích
Tên sản phẩm: Letrozole
Số hiệu: 010722
Khối lượng: 2KG
Tiêu chuẩn: USP28
Ngày sản xuất: 2010/07/22
Ngày hết hạn: 2012/07

Danh mục Yêu cầu Kết quả
(1) Độ hấp thụ lớn nhất ở 240nm UV và nhỏ nhất ở 215nmUV Thông qua
(2) Cùng độ hấp thụ trong I.R Thông qua
Hình dạng Bột tinh thể màu trắng Bột tinh thể màu trắng
Nhiệt độ nóng chảy 182-184℃ 183℃
Chất liên quan Tổng lượng tạp chất không quá 0.5% 0.10%
Lượng tạp chất đơn lẻ không quá 0.10% 0.05%
Nước ≤0.30% 0.10%
Thành phần dễ cháy ≤0.1% 0.03%
Kim loại nặng Không quá 20ppm ≤10ppm
Kiểm nghiệm 98.0% đến 102.0% ở dạng khan 99.9%
Kết luận: Tuân theo các điều kiện chi tiết

Room 1101, building 5, sub-lane 12, No. 399 Xinjian East Road, Minhang District, Shanghai
Điện thoại: +86-21-60490309 Fax: +86-21-51632965
E-mail: lvrh@honorchemicals.com

Thông tin phản hồi