Trang nhất » Sản phẩm » Thuốc nhuộm » Phẩm nhuộm phân tán

Phẩm nhuộm phân tán

Độ tối Danh mục Mã sản phẩm Số nhãn hàm Thông tin kĩ thuật Chý ý
 Phẩm màu phân tán Phẩm cam phân tán R Cam phân tán 47 Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm đỏ phân tán RF Đỏ phân tán 4 100% Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm đỏ phân tán 4BN Đỏ phân tán 11 100% Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm hồng phân tán R3L Hồng phân tán R3L 200% Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm đỏ phân tán CBNP Đỏ phân tán 356 100% Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm vàng phân tán SE-6GFL Vàng phân tán 201 Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm tím phân tán 2R Tím phân tán 1 100%, 200% Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm tím phân tán HFRL Tím phân tán 26 100%, 150% Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm tím phân tán RL Tím phân tán 28 180%, 200% Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm tím phân tán BL Tím phân tán 57 200% Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm xanh dương phân tán FFR Xanh dương phân tán 3 100%, 150% Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm xanh dương phân tán B Xanh dương phân tán 14 Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm xanh dương phân tán RRL Xanh dương phân tán 72 100%, in chuyển tiếp p/c Độ dẫn: 200Max
 Phẩm màu phân tán Phẩm xanh dương phân tán SE-BLF Xanh dương phân tán 77 200%,300% Bánh ép 
 Phẩm màu phân tán Phẩm đỏ phân tán R3L Đỏ phân tán 86 200% AM-86
 Phẩm màu phân tán Phẩm đỏ phân tán CBNP Đỏ phân tán 356 100% 
 Phẩm màu phân tán Phẩm tím phân tán HFRL Tím phân tán 26 100% 150% 
 Phẩm màu phân tán Phẩm tím phân tán RL Tím phân tán 28 200% 300% 
 Phẩm màu phân tán Phẩm tím phân tán BL Tím phân tán 57 200% 
 Phẩm màu phân tán Phẩm xanh dương phân tán BF-LS Xanh dương phân tán 77 200% 300% AM-77

Phẩm màu phân tán được điều chế từ phẩm nhuộm của cellulo acetat. Chúng căn bản không tan trong nước. phẩm nhuộm này tạo thành màng bao xung quanh khi có mặt các nhân tố phân tán và được bán dưới dạng nhũ tương hoặc dạng bột phun khô. Chúng cũng có thể được ứng dụng cho phẩm nhuộm ni-lông, triacetate, polyester, và màng acrylic. Trong vài trường hợp,nhiệt độ quá trình nhuộm lên tới 130 độ C là cần thiết và quy trình tăng áp và bể nhuộm được sử dụng. Kích thước riêng hợp lý tạo ra bề mặt lớn và sự phân tán hỗ trợ hấp thụ màu nhuộm lên bề mặt sợi. Tốc độ nhuộm màu có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc lựa chọn các nhân tố phân tán sử dụng trong quá trình nghiền bột nhuộm.

Phẩm nhuộm phân tán có độ hòa tan thấp trong nước, nhưng chúng có thể phản ứng với chuỗi polyester hình thành nên tiểu phần phân tán. Ứng dụng chính của nó là nhuộm màu polyester, và tương tự như đối với các hợp chất cellulo-acetat và polyamide. Phẩm nhuộm được sử dụng dưới điều kiện áp suất, ở 130 độ C. Tại nhiệt độ này, sự khuấy trộn bởi nhiệt làm cho cấu trúc polymer bị lỏng ra và kém bền, các lỗ hổng được mở ra cho phân tử phẩm nhuộm đi vào. Phản ứng giữa phẩm nhuộm và polymer tuân theo định luật Van-der-Waal và lực lưỡng cực.

Thông tin phản hồi