Trang nhất » Sản phẩm » Bột màu Pigment vô cơ

Bột màu Pigment vô cơ

Danh mục Mã sản phẩm Số nhãn hàng Dạng tinh thể Chú ý
Bột màu pigment vô cơ Cobalt Aluminate xanh dương HP-4692 PB-28 Spinel 
Bột màu pigment vô cơ Cobalt Aluminate xanh dương HP-4694 PB-28 Spinel 
Bột màu pigment vô cơ Cobalt Aluminate xanh dương HP-4696 PB-28 Spinel 
Bột màu pigment vô cơ Cobalt Chromite xanh dương-xanh lá HP-5792 PB-36 Spinel 
Bột màu pigment vô cơ Cobalt Chromite xanh dương-xanh lá HP-5796 PB-36 Spinel 
Bột màu pigment vô cơ Manganese Ferrite đen HP-7691 PBK-26 Spinel 
Bột màu pigment vô cơ Copper Chromite đen HP-7791 PBK-28 Spinel 
Bột màu pigment vô cơ Chrome Iron Nickel đen HP-7892 PBK-30 Spinel 
Bột màu pigment vô cơ Bone đen HP-7671 PBk-9 Dạng bột 
Bột màu pigment vô cơ Chrome Antimony Titanium nâu HP-7682 PBR-24 Rutile màu da bò 
Bột màu pigment vô cơ Chrome Antimony Titanium nâu HP-7684 PBR-24 Rutile màu da bò 
Bột màu pigment vô cơ Chrome Antimony Titanium nâu HP-7686 PBR-24 Rutile màu da bò 
Bột màu pigment vô cơ Chrome Antimony Titanium nâu HP-7688 PBR-24 Rutile màu da bò 
Bột màu pigment vô cơ Chrome Antimony Titanium nâu HP-7690 PBR-24 Rutile màu da bò 
Bột màu pigment vô cơ Zinc Iron Chromite Spinel nâu HP-7482 PBR-33 Spinel 
Bột màu pigment vô cơ Chromium Oxide xanh lá HP-5784 PG-17 Hematite Vàng nhạt
Bột màu pigment vô cơ Chromium Oxide xanh lá HP-5782 PG-17 Hematite Xanh dương nhạt
Bột màu pigment vô cơ Cobalt Chromite xanh lá HP-5787 PG-26 Spinel Vàng nhạt
Bột màu pigment vô cơ Cobalt Chromite xanh lá HP-5785 PG-26 Spinel Xanh dương nhạt
Bột màu pigment vô cơ Cobalt Titanate xanh lá HP-5780 PG-50 Spinel 
Bột màu pigment vô cơ Manganese Antimony Titanium vàng HP-1674 PY-164 Rutile màu da bò 
Bột màu pigment vô cơ Manganese Antimony Titanium HP-1676 PY-164 Rutile màu da bò 
Bột màu pigment vô cơ Bismuth Vanadate vàng HP-16153 PY-184 Dạng bột 
Bột màu pigment vô cơ Nickel Antimony Titanium vàng HP-1683 PY-53 Rutile 
Bột màu pigment vô cơ Nickel Antimony Titanium vàng HP-1686 PY-53 Rutile 
Bột màu pigment vô cơ Nickel Antimony Titanium vàng HP-1689 PY-53 Rutile 

Chúng tôi cung cấp rất nhiều loại bột màu pigment vô cơ, bao gồm các loại màu vàng, màu xanh da trời, xanh lá cây, màu nâu và màu đen. Sản phẩm nổi tiếng với tính bền ánh sáng, tính bền thời tiết, và khả năng chống lại các tác nhân kiềm, axit và nhiệt. Chứng nhận CICP của chúng tôi được biết đến bởi sự ổn định, tính dễ hòa tan, không mất và loang màu của sản phẩm. Những đặc tính đó khiến cho sản phẩm của chúng tôi trở thành sự lựa chọn hoàn hảo trong nhiều lĩnh vực ứng dụng, từ sản xuất nhựa, công nghiệp sơn và mực cho tới công nghệ tôn mạ màu. Sản phẩm công ty chúng tôi không chỉ được tìm thấy trong các công ty nổi tiếng trong nước mà còn được xuất khẩu sang các công ty nước ngoài với nhiều ứng dụng đa dạng.