Trang nhất » Sản phẩm » Bột màu hữu cơ Pigment

Bột màu hữu cơ Pigment

  1. Bột màu hữu cơ Pigment cho sản xuất sơn Những dạng bột màu này được khuyến cáo sử dụng cho nhiều loại sơn đa dạng, như sơn công nghiệp, sơn dầu, sơn bột tĩnh điện, sơn tàu biển, sơn nước, sơn ô tô và nhiều loại nữa. Các chủng loại pigment này bao gồm: ...
  1. Bột màu hữu cơ Pigment cho sản xuất nhựaNhững dạng bột màu pigment này được khuyến cáo sử dụng trong rất nhiều các loại nhựa khác nhau như PVC, polyolefin, rubber, PS, PP, PET, công nghệ plastic và nhiều nữa. Các chủng loại pigment này bao gồm : ...
  1. Bột màu hữu cơ Pigment cho sản xuất mực inNhững dạng pigment này được khuyến cáo sử dụng cho các thể loại mực in đa dạng, như mực solvent (PA, NC và hỗn hợp) , mực nước, mực nước flexo, mực in offset và nhiều nữa. Các chủng loại pigment này bao gồm : phthalo xanh ...
Thông tin phản hồi
Các sản phẩm khác
  1. VÀNG HP-16167 Điểm nóng chảy/ khoảng nóng chảy: 300ºC
   Điểm bắt cháy: Không khả dụng, Vật liệu
   Nguy hiểm cháy nổ: Bất kì hợp chất hữu cơ, nguy cơ nổ bụi
   Áp suất hơi: Không ...
  1. VÀNG HP-16159 Hóa chất tự nhiên: Arylide Yellow
   Công thức hóa học: C18H18N4O6
   Số hiệu C.I.: 11741, bột màu hữu cơ vàng 74
   Số hiệu CAS: 6358-31-2
   Số hiệu EU: 228-768-4....
  1. VÀNG HP-1682 Dạng: Bột khô
   Màu sắc: Vàng
   Mùi : Không mùi
   Thay đổi trạng thái vật lý
   Điểm nóng chảy/ khoảng nóng chảy: 380ºC
   Điểm bắt cháy: Không khả dụng, Vật liệu ...
  1. VÀNG HP-1164 Hóa chất tự nhiên: bột màu hữu cơ vàng
   Công thức hóa học: C8H6N6O6Ni
   Số hiệu C.I.: 12764, bột màu hữu cơ vàng 150
   Số hiệu CAS: 68511-62-6
   Số hiệu EU: 270-944-8 ...