Trang nhất » Sản phẩm » Bột màu hữu cơ Pigment » Bột màu hữu cơ Pigment cho sản xuất mực in

Bột màu hữu cơ Pigment cho sản xuất mực in

Danh mục Mã sản phẩm Số nhãn hàng Chú ý
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset XANH DƯƠNG HP-4754 PB15:3 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset ĐỎ HP-2738 PR57:1 4BN Đỏ pha sắc xanh
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset ĐỎ HP-2755 PR57:1 4BD Đỏ cam
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset ĐỎ HP-24209 PR81 Đỏ cam
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset ĐỎ HP-23126 PR122 Đỏ pha sắc xanh
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset ĐỎ HP-27118 PR185 HF4C
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset VÀNG HP-1756 PY12 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset VÀNG HP-1742 PY13 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset VÀNG HP-1791 PY14 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset VÀNG HP-1798 PY83 HR02
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset VÀNG HP-1789 PY126 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in offset VÀNG HP-17140 PY174 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent XANH DƯƠNG HP-4580 PB15:2 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent XANH DƯƠNG HP-4559 PB15:3 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent XANH DƯƠNG HP-45110 PB15:4 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent XANH DƯƠNG HP-4558 PB15:4 PA
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent XANH DƯƠNG HP-4573 PB15:4 NC
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent XANH LÁ HP-5557 PG7 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-2598 PR48:2 4BXL
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-25109 PR53:1 C-NF
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-25195 PR53:1 Đỏ cam
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-2597 PR57:1 Đỏ cam
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-25108 PR57:1 Đỏ pha sắc xanh
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-2539 PR57:1
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-2540 PR57:1
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ED HP-25114 PR81 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-26120 PR122 HỒNG E
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-25164 PR146 Đỏ pha sắc xanh
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-2585 PR176 HF3C
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent ĐỎ HP-25148 PR242 4RF
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent VÀNG HP-1544 PY12 PP
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent VÀNG HP-1545 PY13 NC
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent VÀNG HP-1543 PY14 PP
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent VÀNG HP-1576 PY83 HR02
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent VÀNG HP-15156 PY139 D-1819
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent VÀNG HP-1164 PY150 E4G
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent VÀNG HP-15160 PY180 P-HG
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent CAM HP-3548 PO34 Màu trong
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent TÍM HP-6567 PV1 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent TÍM HP-6563 PV3 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent TÍM HP-6585 PV23 Đỏ pha sắc xanh
Bột màu pigment cho sản xuất mực in solvent TÍM HP-6586 PV23 Tím đỏ
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước XANH DƯƠNG HP-44111 PB15:0 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước XANH DƯƠNG HP-44112 PB15:3 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước XANH LÁ HP-5468 PG36 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước XANH LÁ HP-5455 PG7 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước XANH LÁ HP-5459 PG7 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước ĐỎ HP-22159 PR2 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước ĐỎ HP-2442 PR22 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước ĐỎ HP-24165 PR48:1 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước ĐỎ HP-24169 PR49:1 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước ĐỎ HP-24204 PR53:1 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước ĐỎ HP-24138 PR57:1 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước ĐỎ HP-24209 PR81 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước ĐỎ HP-24157 PR169 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước ĐỎ HP-21152 PR170 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước ĐỎ HP-24147 PR269 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước VÀNG HP-14163 PY3 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước VÀNG HP-1455 PY12 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước VÀNG HP-1494 PY13 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước VÀNG HP-1495 PY14 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước VÀNG HP-14158 PY74 Màu trong
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước VÀNG HP-15156 PY139 D-1819
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước CAM HP-3435 PO5 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước CAM HP-3439 PO13 
Bột màu pigment cho sản xuất mực in nước CAM HP-3440 PO34 

Những dạng pigment này được khuyến cáo sử dụng cho các thể loại mực in đa dạng, như mực solvent (PA, NC và hỗn hợp) , mực nước, mực nước flexo, mực in offset và nhiều nữa. Các chủng loại pigment này bao gồm : phthalo xanh dương, xanh lá, azo pigments, DPP, quinacridone pigments, Benzimidazolone pigments, anthraquinone pigments, Isoindolinone pigments, v.v ...