Trang nhất » Sản phẩm » Bột màu hữu cơ Pigment » Bột màu hữu cơ Pigment cho sản xuất nhựa

Bột màu hữu cơ CHO SẢN XUẤT NHỰA

Danh mục Mã sản phẩm Số nhãn hàng Chú ý
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa XANH DƯƠNG HP-4396 PB15:0 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa XANH DƯƠNG HP-4344 PB15:1 Phân tán tốt
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa XANH DƯƠNG HP-4379 PB15:3 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa XANH LÁ HP-5356 PG7 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-23116 PR38 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-23132 PR48:1 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-23124 PR48:2 2BP
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-23192 PR48:3 2BSP
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-23115 PR53:1 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-23145 PR57:1 4BP
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-23211 PR144 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-23210 PR166 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-2381 PR122 HỒNG E
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-2586 PR122
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-2130 PR170 F3RK F3RK-70
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-21152 PR170 F5RK F5RK
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-2154 PR185 HF4C
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-2377 PR208 HF2B
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-2135 PR254 2030
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-2677 PR254
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-23203 PR255 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa ĐỎ HP-23189 PR272 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13127 PY12 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13152 PY12 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13170 PY14 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13171 PY14 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13172 PY14 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13168 PY17 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13155 PY62 GRC
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-1335 PY81 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-1369 PY83 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13151 PY83 HR02
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-1315 PY110 3RLTN
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-1346 PY110 2RLT
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-1387 PY110 2RLT
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-1311 PY138 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13149 PY139 k1841
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13142 PY150 5GN
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13106 PY151 H4G
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13131 PY154 H3G
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13149 PY168 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-1333 PY180 HG
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13104 PY181 H3R
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13130 PY191 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-1649 PY191 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa VÀNG HP-13159 PY191:1 HGRP
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa CAM HP-3439 PO13 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa CAM HP-3137 PO16 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa CAM HP-3136 PO34 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa CAM HP-3349 PO71 
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa TÍM HP-6661 PV19 Tím xanh
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa TÍM HP-6362 PV19 Vàng nhạt
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa TÍM HP-6387 PV23 reddish
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa TÍM HP-6394 PV23 Tím nâu
Bột màu hữu cơ cho sản xuất nhựa NÂU HP-7370 PBR25 

Những dạng bột màu pigment này được khuyến cáo sử dụng trong rất nhiều các loại nhựa khác nhau như PVC, polyolefin, rubber, PS, PP, PET, công nghệ plastic và nhiều nữa. Các chủng loại pigment này bao gồm : phthalo xanh dương, xanh lá, azo pigments, DPP, quinacridone pigments, benzimidazolone pigments, anthraquinone pigments, Isoindolinone pigments, v.v ...