Trang nhất » Sản phẩm » Bột màu hữu cơ Pigment » Bột màu hữu cơ Pigment cho sản xuất sơn

Bột màu Pigments dùng trong sản xuất sơn phủ

Danh mục Mã sản phẩm Số nhãn hàng Chú ý
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn XANH DƯƠNG HP-4261 PB15:0 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn XANH DƯƠNG HP-4690 PB15:4 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn XANH DƯƠNG HP-4656 PB15:6 E-BRF/E-BRFL
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn XANH DƯƠNG HP-4692 PB60 A3R
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn HP XANH LÁ 5164 PG7 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-22159 PR2 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2263 PR4 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-22168 PR8 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-26136 PR12 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-22135 PR22 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-22133 PR31 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2688 PR48:4 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2622 PR112 FGR
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2678 PR122 Sơn dầu phủ màu hồng E
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-26120 PR122 Sơn nước hồng E
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2675 PR146 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2130 PR170 F3RK F3RK-70
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-21152 PR170 F5RK F5RK
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2628 PR177 A3B
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2154 PR185 HF4C
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2629 PR188 HF3S 70
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-25148 PR242 4RF
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2677 PR254 2030
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2634 PR254 BO
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn ĐỎ HP-2664 PR254 HTR
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-14163 PY3 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-12114 PY12 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-12112 PY13 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-1666 PY14 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-16167 PY65 RO
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-12152 PY74 5GX
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-1629 PY74 2GX70
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-16159 PY74 2GX70S
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-12165 PY83 HR02
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-1651 PY83 HR
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-16132 PY83 MÀU ĐỤC
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-1636 PY97 FGL
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-1682 PY138 0961K
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-16157 PY139 VÀNG L2140
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-16120 PY139 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-1164 PY150 5GN
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-1618 PY151 H4G
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn VÀNG HP-1619 PY154 H3G
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn TÍM HP-6661 PV19 Tím xanh
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn TÍM HP-6362 PV19 Tím vàng
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn TÍM HP-6387 PV23 Tím đỏ
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn TÍM HP-6394 PV23 Tím nâu
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn CAM HP-3435 PO5 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn CAM HP-3243 PO13 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn CAM HP-3632 PO13 
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn CAM HP-3646 PO34 MÀU ĐỤC
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn CAM HP-3633 PO36 HL-70
Bột màu Pigments dùng cho sản xuất sơn CAM HP-25215 PR202

Những dạng bột màu này được khuyến cáo sử dụng cho nhiều loại sơn đa dạng, như sơn công nghiệp, sơn dầu, sơn bột tĩnh điện, sơn tàu biển, sơn nước, sơn ô tô và nhiều loại nữa. Các chủng loại pigment này bao gồm: bột màu phthalo xanh dương, xanh lá, azo, DPP, bột màu pigment quinacridone, pigment benzimidazolone, pigment anthraquinote, pigment iso-indolinone, v.v ...